Matury próbnej dzień drugi – dzisiaj matematyka

Dziś drugi dzień Próbnej Matury 2024, zorganizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Formule 2023!
Nasi wspaniali maturzyści mierzą się właśnie z Królową Nauk na poziomie podstawowym. To ważne wydarzenie, które pozwoli im zapoznać się z arkuszem egzaminacyjnym z tego przedmiotu oraz ocenić swoje rachunkowe wiadomości i umiejętności.
Na tym egzaminie uczniowie dodatkowo korzystają z przyborów i materiałów pomocniczych określonych w komunikacie Dyrektora CKE.
Przypominamy, że Próbna Matura ma charakter informacyjny, umożliwiając uczniom pracę z arkuszem w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań podczas prawdziwego egzaminu. Dodatkowo, ma ona również cel diagnostyczny, pomagając zidentyfikować obszary, które już są opanowane, a także te, które wymagają jeszcze doskonalenia.
Życzymy właściwych argumentacji, istotnych obliczeń w rozwiązywaniu zadań otwartych oraz rozsądnego gospodarowania czasem przeznaczonym na pracę z arkuszem egzaminacyjnym i otrzymania pełnej liczby punktów!
Zawsze pamiętajcie, że każdy krok zbliża Was do sukcesu! #PróbnaMatura #RozwójEdukacyjny #DumaSzkoły
Skip to content