6 maja 2020

Oferta dla Ósmoklasistów

Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie w sposób elektroniczny!

Od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00

kandydat powinien wprowadzić dane do systemu informatycznego na stronie internetowej opolskie.edu.com.pl, a następnie wydrukować i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO W KLUCZBORKU

to szkoła,
która pozwoli Ci na stworzenie indywidualnego profilu nauki w oparciu o przedmioty rekrutacyjne na wyższe uczelnie lub zbudowanie go spośród proponowanych przez szkołę bloków przedmiotowych.

Twój profil składać się będzie z:
– przedmiotów obowiązkowych realizowanych w zakresie podstawowym,
– z dwóch lub trzech przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym,
– a także z  języków obcych, przy czym:
* w naszym liceum wiodącym jest język angielski, który wszyscy uczniowie realizują  na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin i z podziałem na grupy z uwzględnieniem poziomu zaawansowania językowego,
* natomiast drugi język: niemiecki lub francuski do wyboru, prowadzony jest na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Istnieje również możliwość wyboru języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, ale tylko po wcześniejszym złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

Pamiętaj: możesz dokonać zmiany przedmiotu rozszerzonego do końca klasy I!

Dopełnieniem Twojego profilu są przedmioty uzupełniające, które wybierzesz spośród następujących do wyboru:
– INFORMATYKA W 3D wykorzystująca nowoczesne technologie i języki programowania,
– ELEMENTY MECHATRONIKI pomagające w programowaniu układów elektronicznych z wykorzystaniem języka C++ w połączeniu z elementami fizyki, matematyki i elektroniki,
– GRAFIKA KOMPUTEROWA opierająca się na narzędziach, jakimi są komputerowe stacje graficzne, wyposażone w profesjonalne oprogramowanie graficzne „Corel Painter” i tablety graficzne „Wacom Intuos”,
– MIKROBIOLOGIA umożliwiająca współpracę z laboratorium w zakresie immunologii, serologii, biotechnologii oraz technik stosowanych w pracowniach specjalistycznych z wykorzystaniem materiału klinicznego,
– PSYCHODIETETYKA ucząca układania indywidualnej diety na platformach między innymi w innowacyjnym programie DIET PLANNER.
– PRAWO ćwiczące w analizowaniu casusów i interpretowaniu aktów prawnych,
– PLASTYKA dająca szansę na rozwój talentów poprzez wzbogacanie i rozwijanie swoich zainteresowań plastycznych w profesjonalnie wyposażonej pracowni.

Zaprosimy Cię także do udziału w zajęciach:
– w profesjonalnie wyposażonej Pracowni ART – na warsztaty plastyczne, wieczory muzyczne i Szkolny Klub Koneserów Sztuki, aby poprzez sztukę filmową, plastyczną i muzyczną rozwijać się, mając w przyszłości na uwadze studia na wszystkich kierunkach w Akademiach Sztuk Pięknych, czy w Szkole Filmowej w Łodzi,

– Szkolnego Klubu Debat Oxfordzkich – dla wszystkich, którzy pragną posługiwać się argumentami w sposób rzeczowy i kulturalny,
– Ligi szachowej – zajęcia szachowe uczące myślenia, koncentracji i zdolności strategicznych,

– w ramach naszego autorskiego projektu „Barbarzyńcy w ogrodzie sztuki”- skierowany do tych, którzy nie chcą czuć się obco w świecie sztuki (oglądamy spektakle teatralne, odwiedzamy galerie i muzea),

– w projekcie Klub Odkrywców Historii Lokalnej – gdzie będzie okazja do spotkań ze „świadkami czasu” i tworzenia relacji, dzięki którym lokalna historia jest wciąż żywa.
Mając na uwadze Twoje indywidualne potrzeby, prowadzimy tutoring – uczniowie mogą spotykać się indywidualnie z nauczycielami w ramach cotygodniowych konsultacji przedmiotowych przygotowujących do konkursów i olimpiad.
Jesteśmy jedyną szkołą z Opolszczyzny, która stale współpracuje z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ASP w Krakowie i Wydziałem Biologii Uniwersytetu Opolskiego.

Wyjątkowym w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Kluczborku jest doroczny OBÓZ NAUKOWY w Załęczu Wielkim. To nie tylko świetna okazja do rekreacji i integracji licealnej społeczności, ale przede wszystkim czas na realizację treści z tych przedmiotów, które wymagają działania w terenie.
O naszej efektywności może świadczyć fakt, że SLO STO corocznie nagradzane jest znakiem jakości szkoły i jako jedyne w powiecie kluczborskim zdobyło złotą odznakę w prestiżowym rankingu „Perspektyw”!

Skip to content