PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!

O tym, że doświadczenia i obserwacje są najciekawszym procesem badawczym, wszyscy doskonale wiedzą, tak samo jak o tym, że nasi uczniowie najchętniej wcielają się w rolę młodych naukowców! Dlatego też nie dziwi fakt, że z prawdziwą radością – wychodzimy nie tylko naprzeciw oczekiwaniom uczniów, ale i idziemy o krok dalej! Chcemy bowiem, aby zdobyte w murach naszej szkoły umiejętności w pełni przełożyły się na ich sukcesy – już w laboratoriach studenckich! Taka sytuacja zadziała się także dzisiaj, gdyż nasi pierwszoklasiści zyskali możliwość samodzielnego planowania i dokumentowania przeprowadzanych obserwacji, podczas pierwszej części sprawdzianu z biologii z działu .„Chemiczne podstawy życia”, a więc z części praktycznej, z którą poradzili sobie doskonale! Niebawem czeka ich część druga, teoretyczna.
Trzymamy kciuki za idealne połączenie teorii i praktyki na polu zarówno badawczym, jak i życiowym! Biologia to przecież najpiękniejsza nauka o życiu!

Skip to content