10 kwietnia 2017

Zajęcia dodatkowe

  • KRAINA WYOBRAŹNI– to innowacyjne zajęcia, które rozwijają w najmłodszych uczniach umiejętności polonistyczne, tak potrzebne na dalszych etapach kształcenia. Podczas tych zajęć szkolimy umiejętność czytania, przedstawiania swych emocji i uczuć, nazywania poznanych wartości. Już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej sprawnie posługujemy się językiem polskim również w piśmie, co pozwala na samodzielną aktywność uczniów, ich lepszą komunikację i bardziej efektywną naukę. Bawimy się w teatr, recytujemy, tworzymy komiksy i ilustracje, a przede wszystkim poprzez praktykę poznajemy różne formy wypowiedzi. Ponadto uczymy dzieci mieć i uzasadniać własne zdanie- prowadzimy Szkolny Klub Debat Oxfordzkich. Warto wspomnieć, że w STO szczególnym miejscem cichej nauki jest biblioteka szkolna wyposażona w podstawowe lektury, słowniki i pomoce naukowe.
  • ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE– są zajęciami sprawiającymi, że matematyka jest przyjazna dla dziecka. Wspólne rozwiązywanie problemów matematycznych na wiele różnych sposobów, udowadnia, że matematyka to nie tylko liczby i  problemy do rozwiązania. Wszystkie dzieci, które chcą spróbować swoich sił mierząc się z innymi, mają możliwość wzięcia udziału nawet w międzynarodowych konkursach i projektach. Dodatkowym wsparciem i uatrakcyjnieniem tych zajęć jest kodowanie w języku programowania Python, dostępne w naszej szkole ozoboty, Dot i Dash. Obudowa ta wspomaga logiczne i krytyczne myślenie, uczenie przez działanie i wnioskowanie. Podczas łamigłówek matematycznych zdobywamy również kompetencje informatyczne, które niezmiernie przydają się w życiu. Przekonaliśmy się o tym podczas obowiązku zmierzenia się z koniecznością zdalnej nauki- komputer i nowe programy czy technologie nie stanowią u nas żadnego kłopotu- od początku mamy codzienny kontakt audiowizualny z uczniami i rodzicami (co zostanie zapewne wykorzystane również w innych, podobnych sytuacjach w przyszłości- np. w przypadku niemożliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w szkole z powodu długotrwałej choroby dziecka choroba dziecka).
  • EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE– nie od dziś wiadomo, że najmłodsze dzieci ciekawi wszystko, co je otacza. Najlepszym sposobem na zaspokojenie tej ciekawości są zabawy badawcze oraz eksperymenty badawcze. I mimo iż wydają się być dla najmłodszych uczniów trudne, bo są związane z naukami ścisłymi tj. chemia, fizyka czy biologia to dają im możliwość odkrywania tego fascynującego świata przyrody i zjawisk, które w niej zachodzą. Umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez czy wyciągania wniosków z obserwacji stanie się dla nich pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Podczas przeprowadzania eksperymentów dzieci uczą się przez doświadczanie i posługują fachową terminologią, co niewątpliwie ułatwia zapamiętywanie definicji przyrodniczych w starszych klasach i wyraźnie przekłada się na wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.
  • RYTMIKA- w STO dbamy o indywidualny rozwój talentów dziecka w małych grupach! Dbamy o rozwój artystyczny- mamy profesjonalnie wyposażoną pracownię plastyczną, prowadzimy zespół wokalny i zajęcia z rytmiki. Zalety tych zajęć to w efekcie lepsza pamięć i koncentracja  Muzyka ma w naszej szkole silne działanie pedagogiczne i wpływa na sferę poznawczą- aktywizując obie półkule mózgu, przyczynia się do poprawy pamięci, zdolności uczenia się, zwiększa uwagę dzieci. pobudza do myślenia i ułatwia zapamiętywanie nowych informacji, dzięki czemu zauważamy większą swobodę komunikacji i szybszą naukę języków. W STO nauczyciele wykorzystują swoją głęboką wiedzę neurodydaktyczną w rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów, dlatego stawiamy również na integrację wokalno- instrumentalno- taneczną.
  • GIMNASTYKA KOREKCYJNA- dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia ćwiczenia, gry i zabawy realizowane podczas tych zajęć zapobiegają powstawaniu zaburzeń statyki ciała poprzez wyrównywanie deficytu ruchu oraz wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności, a z drugiej strony korygować te zaburzenia i przeciwdziałać ich utrwalaniu oraz pogłębianiu się wad. W ten sposób skutecznie zapobiegamy szkodliwości wielogodzinnego pobyt w pozycji siedzącej, ograniczającej ruch i szkodliwie oddziałującej na układ nerwowy, kostny, krążenia-  jest przyczyną wielu nieprawidłowości w zachowaniu się i rozwoju psychomotorycznym dziecka.
  • MAŁE DELFINKI- to innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego o profilu pływanie, której celem jest wdrożenie treści z wychowania fizycznego ukierunkowane na naukę pływania w klasach I-III, w tym: wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, rozwijanie zainteresowań oraz eksponowanie uzdolnień ruchowych w pływaniu, zdobycie wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiana pływania, hartowanie organizmu i zapobieganie wadom postawy.
Skip to content