10 kwietnia 2017

Zajęcia dodatkowe

(wersja PDF tutaj)

KOŁO TEATRALNO – RECYTATORSKIE

Prowadzący: Anna Omelańska- Knapa

Termin: dla klas IV – VIII środa 13.30 – 14.15

sala nr 15

CEL: Rozwijanie zdolności uczniów

 

 KOŁO POLONISTYCZNE

Prowadzący: Anna Omelańska- Knapa

Termin: dla klas IV- VIII czwartek 13.30 – 14.15

sala 16

CEL: przygotowanie do konkursów, kształtowanie literackich fascynacji i wspomaganie ich w odkrywaniu tekstów kultury

 

KOŁO POLONISTYCZNE „FANTAZJA”

Prowadzący: Agnieszka Trejten

Termin: dla klas IV – VIII poniedziałek 13.30 – 14.15

sala nr 17

CEL: Przygotowanie do konkursów dla klas IV- VIII

 

KOŁO „W KRAINIE WYOBRAŹNI”

Prowadzący: Anna Omelańska- Knapa

Termin:

dla klasy I piątek 10.45- 11.30

dla klasy II poniedziałek 10.45- 11.30

dla klasy III czwartek 12.40 – 13.25

CEL: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 

KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prowadzący: Justyna Walczak

Termin: dla klas IV – V czwartek 13.30 – 14.15

dla klas VI- VII poniedziałek 14.25- 15.10

sala nr 12

CEL: rozwój zainteresowań uczniów językiem angielskim, poszerzanie wiedzy uczniów o kulturze, geografii, historii literaturze i życiu codziennym krajów anglojęzycznych.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE DLA UCZNIÓW Z J. ANGIELSKIEGO

Prowadzący: Justyna Walczak

Termin: dla klas IV – VI poniedziałek 13.30 – 14.15

sala nr 12

CEL: motywacja do nauki języka obcego, pomoc w przyswajaniu wiedzy oraz kształceniu umiejętności językowych

ZAJĘCIA KONWERSACYJNE DLA UCZNIÓW Z J. ANGIELSKIEGO

Prowadzący:

Termin:

sala nr

CEL: zaangażowanie uczniów w procesy komunikacji poprzez przybliżenie autentycznej komunikacji (wiarygodnej symulacji)

KOŁO „MAŁY ODKRYWCA”

Prowadzący:

Termin: dla klas I- III EW

sala chemiczna

CEL: tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie,

KOŁO MATEMATYCZNE – ,,ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE”

Prowadzący: Iwona Jakubowska

Termin: klasa II EW  wtorek 9.50 – 10.35

klasa III a piątek 8.00- 8.45

Klasa III b środa 10.45- 11.30

CEL: rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania, kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej.

KOŁO MATEMATYCZNO- LOGICZNE „ŁAMIGŁOWA”

Prowadząca: Iwona Jakubowska

Termin: dla klas IV – VI środa 13:30 – 14:15

sala 16

CEL: rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, przygotowanie uczestników koła do udziału w konkursach

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE Z MATEMATYKI

„I TY ZOSTANIESZ PITAGORASEM”

Prowadząca: Sabina Diduch

Termin: dla klas IV – VI środa 13:30 – 14:15

sala 16

CEL: wspieranie rozwoju ucznia, usprawnienie wykonywania działań na liczbach i ułamkach,

WARSZTATY PLASTYCZNE

Prowadzący: Jacek Tybur

Termin: dla klas IV – VI środa 13:30 – 15:10

sala 23

CEL: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie sztuk wizualnych

KOŁO TEATRALNE „FELIFOFTER”

Prowadzący: Aneta Gieselbert

Termin: dla klas III b i II poniedziałek 14.25 – 15.10

dla klas I i II a piątek 13.30 – 14.15

sala 8

CEL: rozbudzanie zainteresowań teatralnych, stymulowanie aktywności dzieci, wzmacnianie poczucia własnej wartości, trenowanie mowy, pamięci, myślenia

ODYSEJA UMYSŁU

Prowadzący: Aneta Gieselbert

Termin:

sala 15

CEL: pogłębianie wiedzy oraz pobudzanie uczniów do samodzielnego działania

KOŁO HISTORYCZNE „ Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT”

Prowadząca: Sabina Sobota

Termin: dla klas IV- V czwartek 14.25 – 15.10

sala 15

Prowadząca: Małgorzata Małaczyńska

Termin: dla klasy VI– VII czwartek 14.25 – 15.10

sala 13

CEL: przygotowanie uczniów do konkursów, budzenie zainteresowań przeszłością, kształcenie samodzielnego interpretowania wydarzeń historycznych

 

Skip to content