Alfabet polisensoryczny- smaczny, śliczny i logiczny

Dziecko najchętniej poznaje świat za pomocą zmysłów. Jednym z podstawowych, można chyba śmiało stwierdzić, że jest najważniejszym, jest dotyk rozwijający się już w okrasie prenatalnym. Dzięki niemu możemy uczyć się, rozwijać, wyrażać emocje. Dlatego nauka polisensoryczna stanowi najskuteczniejszy sposób poznawania świata. Uczniowie klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej STO dzięki sensorycznej nauce alfabetu płynnie przechodzą od zabaw do elementów pracy opartej na tym, co ich interesuje, pobudza ciekawość i daje satysfakcję. Powoduje naturalną koncentrację, wpływającą na zdobywanie bogatej wiedzy, samodzielności, odpowiedzialności za własne działania, wytrwałości i zdyscyplinowania, a tym samym prowadzi do sukcesu. Daje możliwość polaryzacji uwagi, czyli procesu psychicznego, będącego konsekwencją głębokiego i długotrwałego skupienia. Stąd ucząc się alfabetu warto wykorzystać zmysł dotyku- dzięki temu w mózgu tworzą się nowe połączenia, które wspomagają proces gromadzenia i utrzymywania informacji w pamięci. Im więcej kanałów bierze udział w poznaniu, tym łatwiej zapamiętać nowe treści. Nic więc dziwnego, że poznając kolejne litery przygotowujemy odpowiedni warsztat pracy i maksymalnie angażujemy się w proces poznawania w myśl montessoriańskiej zasady: „Pomóż mi zrobić to samemu”. Tak osiągamy maksimum własnych możliwości rozwojowych.

Skip to content