Chłoniemy przyrodę wszystkimi zmysłami

Dzieci spontaniczne dążą do bliskiego kontaktu z przyrodą. Poznawanie jej przez obcowanie, poza tym, że niesie spontaniczną radość,  ma na celu wyrobienie właściwego stosunku do otoczenia oraz nagromadzenie obserwacji i wiadomości, które staną się podstawą nie tylko wielu elementów wychowania, ale i kształcenia. Kontakt z przyrodą, wzbogacając o wartości poznawcze- umiejętność krytycznego, logicznego myślenia i twórczego działania koncentrację uwagi, pamięć, czy chęć współpracy, wpływa również na rozwijanie odczuć estetycznych. Świat natury silnie angażuje najmłodszych emocjonalnie, wyzwala chęć poznania- ciekawość, aktywność, wyobraźnię. Chłońmy więc świat wszystkimi zmysłami.

Skip to content