Czego potrzebuje ogień, by się palić?

W myśl zasady Konfucjusza: ,,Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”  dzieci wykonały eksperyment, który miał na celu udowodnienie, że ogień potrzebuje tlenu, aby istnieć. Uczniowie dowiedzieli się, że płomień świecy pali się dzięki tlenowi,  gdy go zabraknie, na przykład po przykryciu szklanką, zgaśnie. Powietrze, które zostanie w naczyniu, oziębi się i skurczy. Jakież było zdziwienie dzieci, gdy woda została wessana do szklanki!

Skip to content