Matematyczne podróże PI w ZSO STO

Z okazji Święta Liczby PI w ZSO STO w Kluczborku postanowiliśmy celebrować Dzień Ludolfiny podczas lekcji matematyki. Zorganizowaliśmy w tym celu wspólny, zdalny PI-knik matematyczny, podczas którego podróżowaliśmy z PI… Jak się okazało, liczba PI pojawiła się w wielu różnych odsłonach podczas PI-eszych wędrówek. Było PI-ęknie! 🤩😍⛩
Skip to content