Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli Święto Talentów w STO

Klasa V odkryła w sobie wiele zdolności, oto niektóre z naszych TALENTÓW:

K(UB)Arate, A(NIA)kordeon, T(YMEK)enis, M(ICHAŁ)uzyka, fortep(MAR)IAn, (DOMINI)aKtorstwo, hArcer(MEL)KA, baler(N)INA, (OLIV)pERkusja, t(EMM)Aniec, (WIKTORI)mAlowanie, row(KACP)ER  i talent (KRZY)SIAtkówka 😉

Skip to content