Moje pierwsze prawo jazdy, czyli egzamin na kartę rowerową w STO

Jazda rowerem wycisza, odpręża, wpływa korzystnie na kondycję i stan zdrowia. Dzieci z reguły rozpoczynają naukę poruszania się na swoim pierwszym jednośladzie bardzo wcześnie,  jednak nie wiąże się to jeszcze z zostaniem uczestnikami ruchu.  Najpierw muszą być pod opieką dorosłych, dopiero osiągając wiek powyżej 10 lat mogą jeździć samodzielnie po drogach publicznych pod warunkiem zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Taki profesjonalny egzamin w asyście kluczborskich Policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego zdawali właśnie uczniowie klasy czwartej Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku, w której uprawniony nauczyciel techniki zorganizował składający się z części teoretycznej i praktycznej sprawdzian. Zdający musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością jazdy na rowerze. Karta rowerowa dla młodego człowieka to tak naprawdę pierwsze prawo jazdy, a rowerzysta do 18 roku życia, który nie posiada takich uprawnień w ogóle nie powinien poruszać się rowerem po drodze publicznej.

Skip to content