O prawach dziecka uczymy w praktyce!

W 30. rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka uczniowie klasy 8 zorganizowali w szkole obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka z UNICEF. Cała akcja – zrealizowana w ramach projektu z wiedzy o społeczeństwie – miała na celu upowszechnienie w szkole wiedzy o prawach zapisanych w Konwencji Praw Dziecka oraz o działaniach UNICEF – organizacji humanitarnej i rozwojowej działającej na rzecz dzieci. Aby osiągnąć ten cel uczniowie klasy 8 zaproponowali młodszym kolegom ze szkoły udział w różnych aktywnościach: grze w konwencję (dzięki niej uczniowie mogli lepiej poznać swoje prawa), quizie Kahoot (pozwolił wyłonić mistrzów w zakresie znajomości praw dziecka), konkursie plastycznym „Narysuj mi swoje prawo”, konkursie na najciekawszy wiersz/rymowankę o prawach dziecka. Uczniowie szkoły przyszli też 20 listopada 2019 do szkoły ubrani na niebiesko i wykonali zdjęcia klasowe na pamiątkę Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, a cała społeczność szkolna (także nauczyciele) cały dzień nosiła na ubraniu niebieski kotylion przygotowany przez organizatorów akcji – symbol walki o prawa dzieci.
Gratulujemy sukcesu projektu klasie 8 – dzięki swoim działaniom nie tylko sami zrozumieli, jak ważne są prawa człowieka, ale i sprawili, że lepiej poznali je ich koledzy z całej szkoły. Nie ma lepszej drogi do nauki, jak przez działanie i przeżywanie – a tych dwóch elementów nie brakowało w tym dniu w naszej szkole!

Skip to content