ÓSMOKLASIŚCI u KRÓLOWEJ

Ósmoklasiści … pochylili się dziś przed samą królową… (nauk, oczywiście). Czy ich pokłon okaże się godną próbą, reprezentowania tej królewskiej dyscypliny na forum szkoły?

Czas pokaże. Teraz, mamy nadzieję, że KRÓLOWA skutecznie wskazała Ósmoklasistom właściwy kierunek… do dalszych zmagań na naukowym polu, jutro przecież – sprawdzian w międzynarodowym dialogu. Oby Jej Wysokość – okazała się łaskawa.

God, save the Queen… i naszych UCZNIÓW!

Skip to content