Ostateczny Termin Zakończenia Rekrutacji do Liceum STO już jutro, 5 lipca 2024!

Przypominamy o rekrutacji i zapraszamy do Społeczne Liceum STO w Kluczborku!
Drodzy Ósmoklasiści, do jutra włącznie – czyli do piątku 05 lipca 2024, do godz. 15:00 – jest czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do naszego liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości publicznej w czwartek 12 lipca!
Skip to content