Piły, zapałki, gwoździe

Nowoczesna szkoła wychodzi naprzeciw uczniowi, a ten jest dziś twórcą, zdobywcą, działaczem. Placówka dbająca o kompleksową edukację musi więc zapewniać nie tylko zdobywanie wiedzy połączone z działaniem, ale z niego pochodzące! Szkoła XXI wieku zobowiązana jest zatem pogłębiać u dzieci ciekawość świata, kreatywność i otwartość poprzez odpowiednio ukierunkowaną samodzielność. Ważne jest, aby przekazać uczniom wiedzę i umiejętności umożliwiające swobodne poruszanie się w świecie, który zastaną jako dorośli ludzie. Niewątpliwie przyczyniają się do tego przeprowadzane doświadczenia, warsztaty, gry i projekty. Dzięki takim aktywnościom nauka staje się bardziej atrakcyjna dla dzieci, które dobrowolnie przyznając „wiem, że nie wszystko wiem” są bardziej zmotywowane do nauki. Ostatnio uczyliśmy się w Markotowie…

Skip to content