STO NA PODIUM! I MIEJSCE GIMNAZJUM i II MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA

Nasi gimnazjaliści są najlepsi!
Opinia wyrażona w tytule nie jest gołosłowna: od lat uczniowie Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku uzyskiwali świetne wyniki w egzaminach gimnazjalnych. W tym roku nie jest inaczej, a dodatkowo jeszcze – nasi absolwenci dali nam kolejne powody do dumy w ostatnim rankingu osiągnięć w konkursach przedmiotowych w kategorii gimnazjów w powiecie kluczborskim, uzyskując bezapelacyjnie I MIEJSCE!
Za udział i zwycięstwa w najważniejszych konkursach przedmiotowych uzyskali aż 50 punktów! – (placówka, która zajęła drugą pozycję, zdobyła ich znacznie mniej, bo 33), co najlepiej poświadcza zaangażowanie zarówno uczniów, jak i efektywnej pomocy ze strony nauczycieli. Współpraca dała świetne rezultaty i udowodniła, że metody nauczania stosowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku były (i są) niezwykle skuteczne. Wprawdzie gimnazja przechodzą już do historii, ale my robimy to z wielką klasą i z przekonaniem, że współdziałanie Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Dyrekcji trwać będzie w Szkole Podstawowej oraz w Liceum Ogólnokształcącym, co już znalazło świetne przełożenie w rewelacyjnym wyniku uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej, przynosząc nam II lokatę, a do pierwszego miejsca zabrakło nam tylko 2 punktów!
Nagrodą są nie tylko dyplomy za zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, ale też konkretna kwota – Pan Jarosław Kielar, Burmistrz Miasta Kluczborka przyznał Społecznej Szkole Podstawowej STO w Kluczborku nagrodę w wysokości 5000 zł. Pozwoli ona jeszcze lepiej wyposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne, z których korzystać będą wszyscy uczniowie. Wśród nich są już kolejni uczestnicy konkursów, którzy – mamy nadzieję – w przyszłym roku znowu będą zwyciężać w konkursach… A tegorocznym Laureatom składamy WIELKIE GRATULACJE!
Dyrekcja i Rada Nauczycieli
ZSO STO w Kluczborku

Skip to content