2 marca 2017

Dyrekcja

Witam! Nazywam się Beata Bednarska i od wielu lat jestem dyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku – szkoły, którą chciałabym przedstawić. Istnieje ona od 1991 r. (najpierw jako szkoła podstawowa, a później „dobudowano” gimnazjum – wygasło w 2019 r.  i liceum). Przez ten czas zdołaliśmy stworzyć placówkę, która już na stałe wpisała się w system oświatowy Kluczborka. Oto kilka informacji na ten temat:

– od samego początku mamy uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że nasze świadectwa są honorowane na terenie Polski i Unii Europejskiej,

– o zaletach takiej szkoły świadczy m.in. coraz większe zainteresowanie dzieci, młodzieży i rodziców, dzięki czemu Zespół rozwija się bardzo dynamicznie,

– cały czas jednak dbamy, aby nie powstała kolejna ogromna placówka – służy temu np. fakt, że dobrze wykwalifikowana kadra przekazuje wiedzę niewielkim liczbowo klasom (maksymalnie może uczyć się w oddziale 18 osób),

– atutem jest to, że mamy znacznie rozbudowaną tzw. „ramówkę”, co oznacza przeznaczenie większej (niż w szkole publicznej) liczby godzin na zdobywanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów (jest tak niezależnie od etapu nauczania, a więc od tego, czy chodzi o szkołę podstawową, czy liceum),

– nauka odbywa się nie tylko w trakcie lekcji w szkole, bo organizujemy wiele zajęć pozalekcyjnych (np. koła zainteresowań, zajęcia w pracowni ART, zajęcia na basenie itp.) oraz wycieczki, „zielone szkoły” i obozy naukowe w liceum.

– uczniowie mogą spędzić wolny czas w świetlicy, gdzie mają okazję uczestniczyć w dobrze zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych, ale znajdą też pomoc przy odrabiania zadań domowych,

– ważne jest rzeczywiste (a nie tylko w postaci sloganu) indywidualne podejście do każdego ucznia, co sprawia, że nasza szkoła uzyskuje bardzo dobre wyniki na egzaminie kończącym szkołę podstawową oraz na egzaminie maturalnym,

– dotyczy to m.in. egzaminów w zakresie języków obcych, a sukcesy w tej dziedzinie są efektem zwiększonej liczby godzin lekcyjnych, małych grup (wynikających z zaawansowania umiejętności) oraz uczestnictwa w programach unijnych, a także – kontaktów z zagranicą.

To tylko niewielka część atutów szkoły. Aby je lepiej poznać, warto do nas przyjść: najpierw z wizytą, a potem już na stałe, bo dobrze jest być uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku. Zapraszam więc wszystkich – dołączcie do nas!

Skip to content