13 kwietnia 2017

Historia

W 1990 r. grupa rodziców dzieci, które wkrótce miały rozpocząć swoją edukację, postanowiła, że zorganizuje tym dzieciom szkołę, jaka dotąd nie istniała na terenie Kluczborka. Miała to być szkoła przede wszystkim przyjazna uczniowi, nastawiona na wszechstronny i indywidualny rozwój każdego dziecka. O pomoc grupa założycielska zwróciła się do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Po kilkumiesięcznych staraniach udało się uzyskać zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku.

W dniu 02 IX 1991 r. wpisano ją do ewidencji Kuratorium Oświaty w Opolu, co było równoznaczne z uzyskaniem uprawnień szkoły publicznej. Sam wpis był jednak tylko początkiem. Należało przecież znaleźć lokum i odpowiednio je wyposażyć. Pierwszą siedzibę SSP STO stanowiły sale w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Później uczniowie przenieśli się do pomieszczeń wynajmowanych w kluczborskim Domu Kultury. Ostatecznie – w 1993 r. szkoła zajęła budynek przy ul. Ligonia 3 w Kluczborku. Tam ma swoją siedzibę do dzisiaj. Nie zajmuje go jednak samodzielnie, bowiem w 1996 r. do Szkoły Podstawowej dołączyło Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO (wpisane do ewidencji szkół 27 XII 1995 r.). Cele przyświecające założycielom tej placówki były podobne do tych sprzed kilku lat: stworzyć kameralną, przyjazną uczniowi szkołę, w której każdy będzie miał pewność, że nie jest jedynie numerem w dzienniku, jedną z setek osób na przepełnionym korytarzu. To samo kierowało rodzicami, którzy doprowadzili w 2000 r. do otwarcia Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku. Myśląc o konieczności umożliwienia nastolatkom solidnego przygotowania się do nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, postarali się stworzyć miejsce, w którym zdobywanie wiedzy stanie się przygodą. Dziś wszystkie trzy szkoły tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku (w 2017 r. przekształcono 6-letnią Społeczną Szkołę Podstawową STO w placówkę 8-letnią). Uczęszcza do niego około dwustu uczniów: od 7-letnich maluchów do 19-letnich młodych ludzi. Stanowią oni społeczność, w której nie ma barier między uczniami nie tylko różnych klas, ale i różnych szkół. Dzięki temu zdobywają odpowiednie wiadomości z wielu przedmiotów, ale (co bardzo ważne) – uczą się, jak żyć w różnorodnej, otwartej i tolerancyjnej grupie!

Skip to content