13 kwietnia 2017

Historia

W 1990 r. grupa rodziców tych dzieci, które wkrótce miały rozpocząć swoją edukację, postanowiła, że zorganizuje im szkołę, jaka dotąd nie istniała na terenie Kluczborka. Chcieli, by była to szkoła przede wszystkim przyjazna uczniowi, nastawiona na wszechstronny i indywidualny rozwój każdego dziecka. O pomoc grupa założycielska zwróciła się do Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Dzięki wsparciu Społecznego Towarzystwa Oświatowego po kilkumiesięcznych staraniach udało się uzyskać zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. W dniu 02 IX 1991 r. wpisano ją do ewidencji Kuratorium Oświaty w Opolu, co było równoznaczne z uzyskaniem uprawnień szkoły publicznej.

Sam wpis był jednak tylko początkiem – jak się okazało – już ponad 30- letniej historii. Należało przecież znaleźć lokum i odpowiednio je wyposażyć. Pierwszą siedzibę SSP STO stanowiły sale w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Później uczniowie przenieśli się do pomieszczeń wynajmowanych w Kluczborskim Domu Kultury. Ostatecznie w 1993 r. szkoła zajęła budynek przy ul. Ligonia 3 w Kluczborku i tu ma swoją siedzibę do dzisiaj. Nie zajmuje go jednak samodzielnie, bowiem w 1996 r. do Szkoły Podstawowej dołączyło Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO (wpisane do ewidencji szkół 27 XII 1995 r.). Cele przyświecające założycielom nowej placówki były podobne do tych sprzed kilku lat: stworzyć kameralną, przyjazną uczniowi szkołę, w której każdy będzie miał pewność, że nie jest jedynie numerem w dzienniku czy jedną z setek osób na przepełnionym korytarzu.

Te same intencje przyświecały zresztą także rodzicom i nauczycielom, którzy doprowadzili 4 lata później (tj. w 2000 r.) do otwarcia Społecznego Gimnazjum STO w Kluczborku. STO-wscy gimnazjaliści stworzyli społeczność, w której sukcesom w nauce towarzyszyło przeświadczenie, że zdobywanie wiedzy może być przygodą. Społeczne Gimnazjum STO w Kluczborku, w związku z ogólnopolską reformą, zakończyło swoją działalność 31 VIII 2019 r.

Dziś więc Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku tworzą znowu dwie placówki: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, którą w 2017 r. przekształcono z 6-letniej w 8-letnią, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Kluczbork pod nr 3.2017 z dnia 10 VIII 2017r. oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO, które z dniem 01.09.2019r. z dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym i zostało wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Kluczborski pod numerem 1. SLO STO w Kluczborku posiada uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Do Zespołu uczęszcza około dwustu uczniów: od 7-letnich maluchów do 19-letnich młodych ludzi. Stanowią oni wspólnotę, w której nie ma barier między uczniami nie tylko różnych klas, ale i różnych szkół! Dzięki temu zdobywają odpowiednie wiadomości podawane przez bardzo doświadczoną, zaangażowaną i twórczą kadrę nauczycielską, ale (co równie ważne) – uczą się, jak żyć w różnorodnej, otwartej i tolerancyjnej grupie!

MISJĄ SZKÓŁ JEST DOBRO I TWÓRCZY ROZWÓJ UCZNIA

Skip to content