10 kwietnia 2017

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

HAMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (wersja PDF tutaj)

 1. 09.2018 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

– o godzinie 9:00- dzieci z edukacji wczesnoszkolnej,

– o godzinie 10:00- uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej,

– o godzinie 11:00- młodzież z klasy III gimnazjum oraz licealiści.

 1. 09.2018 r. (czwartek) – spotkanie rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami klas.
 2. 09.2018 r. (wtorek) – spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z wychowawcami klas.
 3. 11.2018 r. (czwartek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o pierwszych wynikach w nauce i bieżących sprawach wychowawczych.
 4. 01. 2019 r. (wtorek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr.
 5. 12.2018 r. – 31.12.2018 r. – zimowa przerwa świąteczna.
 6. 01.2019 r. (wtorek) – konferencja klasyfikacyjna uczniów ZSO STO za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 7. 01.2019 r. – koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019.
 8. 01.2019 r. – 10.02.2019 r. – ferie zimowe.
 9. 03.2019 r. (czwartek) – zapoznanie Rady Nauczycieli z procedurami przeprowadzania i organizowania egzaminów zewnętrznych w ZSO STO.
 10. 03.2019 r. (czwartek) – poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce i bieżących spraw wychowawczych.
 11. 04.2019 r. – 23.04.2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna.
 12. 04.2019 r. (czwartek) – przekazanie informacji rodzicom uczniów z klasy III LO o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2018/2019.
 13. Termin egzaminu gimnazjalnego :
 14. a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00
  • z zakresu języka polskiego – 11:00
 1. b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00
 • z zakresu matematyki – 11:00
 1. c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – 11:00
 1. Termin egzaminu ósmoklasisty :

– język polski – 15.04.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00

– matematyka – 16.04.2019 r. (wtorek) godz. 9:00

– język obcy nowożytny – 17.04.2019 r. (środa) godz. 9:00

 1. Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół: 06.2019 r.  
 2. 04.2019 r. (środa) – konferencja klasyfikacyjna uczniów kl. III LO za rok szkolny 2018/2019.
 3. 04.2019 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej.
 4. Poczynając od 05 2019 r. do 23.05.2019 r. – egzamin maturalny.
 5. Przekazanie przez OKE świadectw do szkół 07.2019 r.
 6. 05.2019 r. (wtorek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2018/2019.
 7. 06.2019 r. (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna uczniów ZSO STO za rok szkolny 2018/2019.
 8. 06.2019 r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego 2018/2019:

19.06.2019 r. (środa) – Szkoła Podstawowa I-III godz. 11:00; IV-VII godz. 14:00

21.06.2019 r. (piątek) – VIII SP, III G oraz liceum godz. 10:00

 1. 06.2019 r. (wtorek) – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły za rok szkolny 2018/2019.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych w szkole podstawowej:

 • 02.11.2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć;
 • 10-12.04.2019 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny, zajęcia opiekuńcze,
 • 15-17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty, zajęcia opiekuńcze,
 • 05.2019 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć,
 • 06-08.05.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, dzień wolny od zajęć,

w gimnazjum:

 • 02.11.2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć;
 • 10-12.04.2019 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny
 • 15-17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć
 • 05.2019 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć,
 • 06-08.05.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, dzień wolny od zajęć,

w liceum:

 • 02.11.2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć;
 • 10-12.04.2019 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny, zajęcia według ustalonego harmonogramu
 • 15-17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty, zajęcia według ustalonego harmonogramu
 • 05.2019 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć,
 • 06-08.05.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, dzień wolny od zajęć,