11 kwietnia 2017

Zajęcia dodatkowe

KONSULTACJE Z MATEMATYKI

Prowadzący: Iwona Jakubowska

Termin: czwartek 1425 – 1510

sala 23

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Prowadzący: Jacek Tybur

Termin: piątek 1515– 1645

sala 22

KONSULTACJE Z GEOGRAFII

Prowadzący: Mirosław Gos

Termin: środa 1425 – 1510

 sala 10

KONSULTACJE Z FIZYKI

Prowadzący: Dariusz Kowalik

Termin: dla klasy I – III GIM wtorek 1425 – 1510

sala 14

KONSULTACJE Z HISTORII

Prowadząca: Małgorzata Małaczyńska

Termin: czwartek  1425 – 1510

sala 13

KONSULTACJE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Prowadząca: Agnieszka Trejten

Termin: czwartek  1425 – 1510

sala 17

KONSULTACJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prowadząca: Justyna Walczak

Termin: piątek 1425 – 1510

sala 13

KONSULTACJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Prowadząca: Elżbieta Skomudek

Termin: poniedziałek 800 – 845

sala 23

KOŁO SZACHOWE

Prowadząca: Anna Jastrzębska

Termin: piątek 1425 – 1510

sala 12

PROJEKT „BARBARZYŃCY W OGRODZIE SZTUKI”

Prowadzący: Dariusz Dybek, Jacek Tybur

 dla klas III GIM

„Barbarzyńcy w ogrodzie”

Trawestacja tytułu zbioru esejów Zbigniewa Herberta („Barbarzyńca w ogrodzie”) stała się nazwą projektu edukacyjnego, zaplanowanego do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku. Skierowano go do uczniów Społecznego Gimnazjum STO i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO. Na razie (oczywiście- przy użyciu hiperboli bez negatywnych skojarzeń) są oni nazwani tytułowymi „barbarzyńcami”. „Ogrodem”, do którego – jak autorzy projektu- chcemy ich wprowadzić, jest zaś sztuka. Planujemy pomóc im nie bać się tej przestrzeni kultury. W związku z tym mamy zamiar realizować cykliczne działania, dążące do przybliżenia młodzieży wielu dziedzin sztuki i nauki. Działania te będą miały różnorodną formę (np. wycieczki szkolne, spotkania w szkole) i podejmą różnorodne tematy. Jednak pragniemy, by przy całej odmienności, pojawiły się motywy przewodnie, np. śmiech w sztuce i literaturze: śmierć w kulturze; tradycja a nowoczesność itd.

Aby zaprezentować je w miarę możliwości – w pełni, chcemy ukazać, jak w odmiennych dziedzinach sztuki i nauki postrzega się dany problem. W związku z tym będziemy łączyć wizyty w muzeach, galeriach ( tu odbędą się lekcje muzealne oraz warsztaty przygotowane przez pracowników owych instytucji) czy teatrach, ze spotkaniami artystycznymi (aktorami, reżyserami, ludźmi związanymi z teatrem) oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego ( np. Prof. Bogusławem Bednarkiem, prof. Marianem Bieleckim, prof. Dariuszem Dybkiem, dr Milanem Lesiakiem, dr Piotrem Rudzkim) i innych uczelni. Ważnym uzupełnieniem tych działań będą też wykłady przygotowane przez nauczycieli ZSO STO w Kluczborku, a dotykające interesujących nas motywów.

Przyjrzenie się głównym problemom kultury pozwoli „ barbarzyńcom” przenieść się w świadomych bywalców „ogrodów”. Efekt jest, rzecz jasna, przede wszystkim niewymierny, ale realną pozostałością po przeprowadzeniu projektu ma się stać kronika (prawdopodobnie- w formie elektronicznej) naszych całorocznych działań.

Skip to content