„Mathématiques Sans Frontières” w STO w Kluczborku

Uczniowie Społecznego Liceum STO w Kluczborku wzięli udział w Finale XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”- Matematyka Bez Granic. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w naszym kraju objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem konkursu „Matematyka Bez Granic” jest zbliżenie między państwami Unii Europejskiej, matematyką i językami obcymi oraz zachęcenie do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

Skip to content