W praktyce – moc! Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Przez ostatnie tygodnie licealiści klasy pierwszej niezwykle aktywnie uczestniczyli w zajęciach z biologii, oddając się naukowym czynnościom w praktyce, podczas której nie tylko prowadzili obserwacje mikroskopowe samodzielnie przygotowanych preparatów przyżyciowych, ale przede wszystkim – wykrywali obecność białek, węglowodanów i lipidów w badanych produktach, sprawdzając tym samym, jakie czynniki powodują denaturację białek. Dodatkowo obserwowali również wpływ soku z cytryny na ciemnienie jabłek.
Dzięki tym wszystkim działaniom – nasi licealiści – nie tylko utrwalili sobie sposób formułowania problemów badawczych, hipotez, wniosków, zasad projektowania prób badawczych i kontrolnych (tych pozytywnych i negatywnych), ale przede wszystkim wcielili się w rolę biologów-praktyków. Takie zajęcia mają biologiczną moc!

Skip to content