2 marca 2017

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO

Dlaczego warto zapisać dziecko do tej szkoły?
Bo przede wszystkim jest bardzo bezpieczna – tu nie trzeba ochroniarza! Jej kameralność sprawia, że żaden uczeń nie zniknie w tłumie. Widzimy, kiedy jest smutny, zagubiony i nie zostawiamy go z jego problemami. Może liczyć na pomoc wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, a także rówieśników (i to nie tylko ze swojej klasy, bo u nas przyjaźnią się np. pierwszo- i trzecioklasiści). W takiej atmosferze naprawdę da się polubić szkołę!
Po lekcjach, wśród których już od I klasy uczymy języka angielskiego (najpierw 3, a później – 4 godziny tygodniowo; z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania, do tego dochodzą jeszcze zajęcia z native speakerem) oraz języka niemieckiego (dla chętnych), każdy ma okazję do odrobienia zadań domowych i do zabawy w szkolnej świetlicy. Tutaj też można zjeść gorący obiad czy wypić herbatę… Rodzice nie muszą martwić się, co dzieje się z ich dzieckiem: jest ono stale pod opieką fachowców, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, którzy umieją trafić do każdego ucznia, o czym świadczą nasze bardzo wysokie wyniki sprawdzianów po VI klasie szkoły podstawowej.
Swoje umiejętności uczniowie zdobywają też podczas nieodpłatnych zajęć dodatkowych (m.in. koło plastyczne, koło teatralne, koło matematyczne, koło polonistyczne i językowe itd.), a wśród nich gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia na krytej pływalni.
Stałym elementem pracy szkoły są wyjazdy uczniów na wycieczki (do teatru, kina, filharmonii i muzeów) oraz coroczne zajęcia w ramach „zielonej szkoły”.

Skip to content