Co kryje ziemia?

Uczniowie klasy II i III SSP STO w Kluczborku mieli okazję spotkać się z archeologiem w Muzeum im. Jana Dzierżona. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o specyfice pracy w tym zawodzie, poznały archeologiczne narzędzia, a także sposoby badań oraz efekty odkrywczych prac. Dzięki zajęciom zrozumieli, jak ważną rolę pełni ta dziedzina nauki w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Skip to content