Jak zaspokoić dziecięcą ciekawość?

Jak zaspokoić dziecięcą ciekawość? Jednym z najlepszych sposobów jest zaproszenie dziecka do świata eksperymentów. Do takiej krainy weszła klasa I Szkoły Podstawowej.

Nasze pierwszaki rozpoczęły bowiem zajęcia z cyklu „Nasze Doświadczenie Świata”. Dziś zaznajomiły się z Regulaminem Pracowni Chemicznej i zasadami w niej panującymi oraz poznały przyrządy i pomoce przydatne dla przyrodnika i chemika.

Wiadomo, że zabawy o charakterze badawczym stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają one przede wszystkim umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania. Wiadomo też, iż wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie stają się pomostem i inspiracją do zdobywania wiedzy na kolejnych szczeblach edukacji.

Od następnych zajęć uczniowie staną się więc małymi naukowcami!

Skip to content