” Każdy dzień jest podróżą przez historię”

My, uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku, uczestnicy koła historycznego ” Każdy dzień jest podróżą przez historię” etc. etc. etc.
Wiadomym czynimy niniejszym pismem, a przywilejem naszym, wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć potrzeba, iż:
– usłyszeliśmy historię o tym, jak żyli ludzie w wiekach średnich: co jedli ,co pili, jak się myli, na co chorowali, ….
– zobaczyliśmy:
1) Ekspozycję zabytków sepulkralnych: 14 cynowo – ołowianych sarkofagów Piastów legnicko – brzeskich (XVI – XVII w.), 20 kamiennych epitafiów śląskiej szlachty i mieszczaństwa (XVI – XVIII w.), 20 kopii średniowiecznych nagrobków Piastów Śląskich (XIV – XV w.)
2) Rzeźby postaciowe i portrety olejne Piastów Śląskich (XVII – XVIII w.), kopie 80 pieczęci i dokumentów Piastów Śląskich (XII – XV w.), monety i medale Piastów Śląskich (XII- XVII w.) czy 12. renesansowych obrazów włoskich na desce, meble rezydencjonalne (XVI – XIX w.)
3) Współcześnie wykonane, na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych, rekonstrukcje strojów Piastów Śląskich.
4) Kolekcję 200 lamp naftowych wyprodukowanych od 2.poł. XIX do 1.poł. XX w.
5) Dzieje narodowe ukazane w monumentalnym malarstwie Jana Styki, które prezentują dwa płótna ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu – „Grunwald” i „Polonia”. Ekspozycję dopełniają starodruki, obrazy olejne, meble, monety oraz militaria.
– poznaliśmy historię tzw. Śląskiego Wawelu czyli Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
– uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej i własnymi rękami dotykaliśmy oryginalnych przedmiotów codziennego użytku, które zostały odnalezione przez archeologów na terenia miasta
Działo się to na ziemi brzeskiej, dnia 16 marca A. D. 2018

Skip to content