Praktyczna technika w STO

„Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie” powiedział Paulo Coelho. W STO wiemy, jak ważne jest wpajanie dzieciom podstawowych reguł rządzących światem i uświadomienie ich roli w codziennym życiu. Dlatego istotne założenie stanowi również stworzenie okazji do podejmowania praktycznych działań technicznych, dzięki którym uczniowie mają sposobność do kształcenia myślenia technicznego i konstrukcyjnego oraz do nauki zasad organizacji pracy. Zajęcia w naszej szkole rozwijają kreatywność techniczną, dają szansę na poznawanie swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych i przyjmowanie twórczej postawy racjonalizatorskiej.

Skip to content