Twórczo, problemowo, odważnie i spontanicznie- Odyseja Umysłu w STO

Każde dziecko to człowiek kreatywny, myślący krytycznie, innowator, inicjator, pomysłodawca, filozof i ryzykant, który problemy postrzega jako sytuacje możliwe do rozwiązania i to na wiele różnych sposobów! Odyseusze z ZSO STO z Kluczborka twórczo, wesoło i integracyjnie spędzali czas przed „spontanami” w pokoju zabaw podczas konkursu Odysei Umysłu we Wrocławiu.

Skip to content