Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2020/2021

(wersja PDF tutaj)