10 kwietnia 2017

Czesne

Szkoła jest placówką odpłatną (przez 12 miesięcy, od września do sierpnia włącznie, do 10 dnia każdego miesiąca).

Czesne od 1 stycznia 2020 r.: wynosi:

– w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Kluczborku: 420,00 zł. miesięcznie za jedno dziecko;

– w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Kluczborku: 450,00 zł. miesięcznie za jedno dziecko;

– 600 zł. miesięcznie za dwoje dzieci;

– 700 zł. miesięcznie za troje dzieci.

Przy zapisie do szkoły pobierana jest też (jednorazowo) opłata rekrutacyjna w wysokości 500,00 zł.

Prosimy o wpłacanie czesnego i opłaty rekrutacyjnej na konto:

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Bank Pekao S.A.I O w Kluczborku

82 1240 1662 1111 0000 2655 5917

 

Skip to content