LICEALIŚCI NA „GORĄCYM KRZEŚLE”

Uczniowie klasy II LO… niewątpliwie reprezentują młodych, pięknych i bogatych… w wiedzę! Można było się o tym przekonać, podczas „słynnej” lekcji języka polskiego, na której Licealiści odważnie – w ogniu pytań i odpowiedzi, a także poprzez swoje własne prezentacje – pokazali różne odsłony Mickiewiczowskich tekstów, aktualizując Jego dzieła w świadomości młodego pokolenia XXI wieku. Gorące krzesło okazało się być idealnym miejscem dla Licealistów, zasobnych w wiedzę i refleksję o tym, co „poeta miał na myśli”. Efekt…? Już wiemy, parafrazując Gombrowicza, że nie tylko Słowacki wielkim poetą był! Mickiewicz jest dla narodu, jak najpiękniej wyraził Różewicz, niczym:

„Chleb
który żywi i zachwyca
który się w krew narodu zmienia
poezja Mickiewicza

sto lat nas karmi
ten sam chleb
siłą uczucia
rozmnożony”
T. Różewicz

Skip to content