ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ z UROCZYSTYM PASOWANIEM na UCZNIA SPOŁECZNEGO LICEUM STO

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ należy do tych uroczystości, których celebracja przybiera niezwykle uroczystą formę, podkreślając w ten sposób, nie tylko rangę wykonywanego zawodu, ale i nauki, budującej przyszłość każdego narodu.
To właśnie w tym dniu możemy usłyszeć najpiękniejsze życzenia, w których kryją się słowa pełne podziwu, jak i wdzięczności za wszelki trud włożony w nauczanie i wychowanie. Dla nas – nasi uczniowie czynią to najpiękniej – w tańcu, śpiewie, słowach, obrazach, muzyce, konferansjerce.
Dzień Edukacji – to jednak nie tylko święto nauczyciela – pracowników oświaty, ale także, święto wszystkich uczniów, którzy doskonale wiedzą, że naszą pracę najlepiej widać w działaniach czynionych właśnie dla nich. Uczniowie jednak też mają swoje zobowiązania, które dziś – pięknie wybrzmiały w symbolicznym pasowaniu na ucznia Społecznego Liceum STO, rozpisanym do godnego reprezentowania szkoły – zarówno w przestrzeni nauki, jak i wzajemnej komunikacji. My nauczyciele już dobrze zapamiętamy, co kryje się za przysięgą: „obiecujemy”…
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO – ŻYCZYMY SOBIE i WAM!

Skip to content