Spotkanie z ekspertem w dziedzinie prawa

W ramach projektu pt. „Tydzień Konstytucyjny” zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy w naszej szkole odbyło się spotkanie z prawnikiem, Panią mecenas Katarzyną Danielewicz. Młodzież z klas 6, 7 i 8 SP oraz I i II LO dyskutowała nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Zaproszona Pani ekspert przybliżyła nam początki istnienia UE i korzyści płynące z przynależności do niej. Poznaliśmy pierwsze państwa członkowskie i datę dołączenia do nich Polski. Nieobce są nam teraz struktury unii, a także zalety i wady naszej bytności w tej wspólnocie. Pogłębiając swoją wiedzę o tym, kim jesteśmy, stajemy się coraz bardziej świadomymi obywatelami naszego kraju i Europy.

Skip to content