Aktywny wypoczynek w czasie pracy umysłowej w SSP STO

Wśród różnych aktywności szkolnych aktywność fizyczna powinna być traktowana jako jeden z podstawowych czynników wpływających na dynamikę rozwoju dziecka. Uczeń podczas nauki dokonuje sporego wysiłku umysłowego, podczas którego- naturalną koleją rzeczy- występują objawy znużenia. Pozycja siedząca, bezruch, skupienie uwagi powodują zmęczenie, dlatego konieczny jest codzienny, kilkunastominutowy wypoczynek czynny. Aktywność fizyczna w postaci ćwiczeń śródlekcyjnych ożywia funkcje wegetatywne płuc i serca, a co za tym idzie, dokrwienie mózgu. Poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ kostno- stawowo – mięśniowy możliwa jest korekcja wad postawy. Odejście od książek i komputera odciąża oczywiście również analizator wzrokowo – słuchowy, co pozwala na zrelaksowanie się organizmu. Dbajmy więc o kształtowanie trwałego nawyku stosowania aktywnego wypoczynku w czasie pracy umysłowej.

Skip to content