MYŚLĘ O NIEBIESKICH MIGDAŁACH

Od dziś, jeśli na lekcjach (szczególnie języka polskiego) NAUCZYCIEL(KA) będzie miała do ucznia pretensje, że MYŚLI on/ona O NIEBIESKICH MIGDAŁACH… trzeba będzie wnikliwie i na nowo zastanowić się nad krytyczną wymową takiego sformułowania – wobec „niewinnego” ucznia.
Skąd taka zmiana frontu? Najlepiej odpowiedziałby Szymon Wydra, z klasy VII, który nie tylko MYŚLĄC o NIEBIESKICH MIGDAŁACH, ale i biorąc udział w II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO dla klas II – VII SZKÓŁ STO o takim właśnie tytule – przeszedł Swoją literacko – plastyczną PRACĄ (z ) WYOBRAŹNI do II etapu konkursu!!!
Polonistce (oprócz serdecznych gratulacji dla swojego utalentowanego Ucznia) obecnie nie pozostaje nic innego, jak pozwolić Szymonowi nadal odpływać w migdałach, które teraz należy koniecznie nadać – „POCZTÓWKĄ z KOSMOSU”. Pani Ania dobrze wie, że SZYMON również podczas lekcji polskiego dociera w tak dalekie i nieznane jej obszary wyobraźni, że ona sama potem jest dla niego… kosmitką!

PS Serdeczne gratulacje przekazujemy również dla TYMONA PUCHAŁY z klasy VII, który w MYŚLENIU O NIEBIESKICH MIGDAŁACH także wziął udział!

CHŁOPCY – nie schodźcie na ZIEMIĘ!

Skip to content