Spotkanie ogniskowe klasy V SSP STO

Opiekunowie uczniów z klasy V zorganizowali przyjemne i pożyteczne spotkanie przy ognisku. Taka inicjatywa dzieci, nauczycieli i rodziców to świetna  okazja do wzajemnego poznania się i nawiązania bliższych kontaktów. Buduje szczególne relacje, jest stworzeniem wyjątkowej sytuacji do wielopłaszczyznowej zachęty i wsparcia w edukacji i wychowaniu. Pieczenie kiełbasek oraz ich spożywanie wraz z pozostałymi relaksuje, samowyzwalające się przy ognisku rozmowy kształtują umiejętności komunikacyjne, a wspólne przygotowanie, a później sprzątanie całości uczy odpowiedzialności i zaradności. Swobodna zabawa na łonie natury niesie okazję do nowych odkryć, doświadczeń, uspołecznienia oraz trenowania zaufania do świata, do siebie nawzajem i do samego siebie. Dzieci przy ogniu i podczas przebywania w gronie kolegów z klasy oraz ich rodziców ćwiczą także własną dzielność, uczą się ustalać zasady i je respektować oraz ponosić konsekwencje swoich decyzji. Zabawy przy ognisku budują radosne poczucie własnej wartości i rozwijają kreatywność. Takie biesiadowanie daje możliwość spojrzenia na siebie, innych i szkołę z odmiennej perspektywy, skłania do refleksji i korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.

 

 

Skip to content