Tydzień Edukacji Globalnej w SSP STO

W Społecznej Szkole Podstawowej STO w Kluczborku z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat zmian klimatu. Dzieci pisały listy do wszystkich ludzi świata z radami, co każdy może zrobić, aby uczynić świat lepszym. Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie kształcili umiejętności: czytanie, słownictwo, rozumienie ze słuchu, wypowiadanie się w języku angielskim w zakresie efektu cieplarnianego, zmian klimatu, zagrożonych gatunków, wykorzystywania ludzi, rozwiązań ekologicznych rolników na wioskach brytyjskich. Na lekcjach przyrody poruszana była tematyka sprawiedliwego handlu- czym jest, jakie ma symbole i zasady. Po lekcji uczniowie wyszukiwali produktów ze znakiem sprawiedliwy handel w domach i pobliskich sklepach.
Skip to content