Zuchy z STO

Najmłodsi uczniowie SSP STO w Kluczborku po raz pierwszy wzięli udział w Konkursie Zuch organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Był to szczególny sprawdzian wiedzy ukierunkowany na wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci. Treść zadań została dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierały pytania o różnej skali trudności, aby każdy uczeń miał szansę sprawdzenia umiejętności na swoim poziomie.

Skip to content