14 lutego 2024

Nauczyciele – szkoła podstawowa

Dyrektor – Beata Bednarska

Wicedyrektor – Agnieszka Trejten

Specjaliści:

1. Anna Włodarczyk – psycholog

2. Estera Głogiewicz – pedagog

3. Agnieszka Danielczok – pedagog specjalny, logopeda

Biblioteka- Joanna Jacukiewicz

Świetlica- Joanna Wesołowska

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:

1. Aneta Gieselbert

2. Agnieszka Danielczok

3. Estera Głogiewicz

Język polski:

1. Agnieszka Trejten

2. Anna Omelańska- Knapa

Język angielski:

1. Justyna Walczak

2. Anna Gulka

Język mniejszości narodowej- język niemiecki- Elżbieta Wydra

Historia i kultura własna– Elżbieta Wydra

Matematyka:

1. Iwona Jakubowska

2. Sabina Diduch

Historia- Małgorzata Małaczyńska

Wiedza o społeczeństwie- Małgorzata Małaczyńska

Biologia:

1. Kamila Włóczyk

2. Aneta Gieselbert

Fizyka- Sabina Diduch

Chemia– Grażyna Kamińska

Geografia- Mirosław Gos

Przyroda- Aneta Gieselbert

Informatyka:

1. Roman Lewandwski

2. Sabina Diduch

Wychowanie Fizyczne:

1. Agnieszka Zając

2. Mateusz Szyporta

Technika- Krzysztof Bednarski

Edukacja dla bezpieczeństwa- Krzysztof Bednarski

Plastyka- Ewa Kisiel- Hys

Muzyka- Marlena Liśkiewicz

Religia- Mariola Cesarczyk

Wychowanie do życia w rodzinie- Aneta Gieselbert

Doradztwo zawodowe- Aleksandra Bobrowska

Rytmika kl. I-III-  Marlena Liśkiewicz

Basen- Krzysztof Kiliński

Skip to content