13 kwietnia 2017

O szkole

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszej szkoły?

Bo przede wszystkim jest bardzo bezpieczna – tu nie trzeba ochroniarza! Jej kameralność sprawia, że żaden uczeń nie zniknie w tłumie. Widzimy, kiedy jest smutny, zagubiony i nie zostawiamy go z jego problemami. Może liczyć na pomoc wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, a także rówieśników (i to nie tylko ze swojej klasy, bo u nas przyjaźnią się np. pierwszo- i trzecioklasiści). W takiej atmosferze naprawdę da się polubić szkołę!
Po lekcjach, wśród których już od I klasy uczymy języka angielskiego (najpierw 3, a później – 4 godziny tygodniowo; z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania) oraz języka niemieckiego (dla chętnych), każdy ma okazję do odrobienia zadań domowych i do zabawy w szkolnej świetlicy. Tutaj też można zjeść gorący obiad czy wypić herbatę… Rodzice nie muszą martwić się, co dzieje się z ich dzieckiem: jest ono stale pod opieką fachowców, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, którzy umieją trafić do każdego ucznia, o czym świadczą nasze bardzo wysokie wyniki egzaminów po VIII klasie szkoły podstawowej.

OCENIANIE  I ZADANIA

Uczestniczymy w Całościowym Rozwoju szkoły i stosujemy ocenianie kształtujące na wszystkich etapach edukacyjnych. Codziennie i na każdej lekcji podawanie są uczniom cel i kryteria jego osiągania. Za każdym razem uczeń otrzymuje informację zwrotną co do swoich postępów. Ten sposób wsparcia w uczeniu się powoduje, że w uczniu wzrasta poziom wewnętrznej motywacji, każdy ma szansę i okazję zaprezentować swoją pracę. Lwia część dnia edukacyjnego odbywa się w szkole, bo to przede wszystkim szkoła uczy, a zadanie domowe ma być elementem dodatkowym, uczącym konieczności wywiązywania się z przydzielonych zadań. Zadania w STO konstruowane są z myślą o zainteresowaniach  i rozwoju osobistym ucznia.  Tworzymy bazy zadań do wyboru, dostosowane do możliwości dziecka. A w razie potrzeby zapraszamy na konsultacje. Nasza szkoła jest wyjątkowa pod wieloma względami!

INNOWACJE w EW

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa obudowa programowa edukacji wczesnoszkolnej w  naszej szkole wspierana i rozwijana przez  innowacje pedagogiczne. Wzbogacają one ofertę programową edukacji wczesnoszkolnej w STO od wielu lat. Zajęcia poukładane są w bloki tematyczne w części prowadzone przez nauczycieli przedmiotowców- specjalistów z danej dziedziny, co pozwala na rozwój kompetencji pod okiem profesjonalistów dla łagodniejszego przejścia z klasy III do IV- z nauczania zintegrowanego na przedmiotowe.

  • KRAINA WYOBRAŹNI – to innowacyjne zajęcia, które rozwijają w najmłodszych uczniach umiejętności polonistyczne, tak potrzebne na dalszych etapach kształcenia. Podczas tych zajęć szkolimy umiejętność czytania, przedstawiania swych emocji i uczuć, nazywania poznanych wartości. Już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej sprawnie posługujemy się językiem polskim również w piśmie, co pozwala na samodzielną aktywność uczniów, ich lepszą komunikację i bardziej efektywną naukę. Bawimy się w teatr, recytujemy, tworzymy komiksy i ilustracje, a przede wszystkim poprzez praktykę poznajemy różne formy wypowiedzi. Ponadto uczymy dzieci mieć i uzasadniać własne zdanie- prowadzimy Szkolny Klub Debat Oxfordzkich. Warto wspomnieć, że w STO szczególnym miejscem cichej nauki jest biblioteka szkolna wyposażona w podstawowe lektury, słowniki i pomoce naukowe.
  • ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE – są zajęciami sprawiającymi, że matematyka jest przyjazna dla dziecka. Wspólne rozwiązywanie problemów matematycznych na wiele różnych sposobów, udowadnia, że matematyka to nie tylko liczby i  problemy do rozwiązania. Dzięki łamigłowom uczniowie lubią matematykę, ochoczo przychodzą na lekcje przedmiotów ścisłych i  z ciekawością uczą się na przykład odróżniać koło od okręgu. Czasem dopytują, kiedy na deser zrobimy matematyczne naleśniki 😊 Pasjonują się poszukiwaniem królowej nauk w życiu codziennym i przyrodzie  np. odnajdywaniem osi symetrii w naturze. Wszystkie dzieci, które chcą spróbować swoich sił mierząc się z innymi, mają możliwość wzięcia udziału nawet w międzynarodowych konkursach i projektach. Dodatkowym wsparciem i uatrakcyjnieniem tych zajęć jest kodowanie w języku programowania Python, dostępne w naszej szkole ozoboty, Dot i Dash. Obudowa ta wspomaga logiczne i krytyczne myślenie, uczenie przez działanie i wnioskowanie. Podczas łamigłówek matematycznych zdobywamy również kompetencje informatyczne, które niezmiernie przydają się w życiu. Przekonaliśmy się o tym podczas obowiązku zmierzenia się z koniecznością zdalnej nauki- komputer i nowe programy czy technologie nie stanowią u nas żadnego kłopotu- od początku mamy codzienny kontakt audiowizualny z uczniami i rodzicami (co zostanie zapewne wykorzystane również w innych, podobnych sytuacjach w przyszłości- np. w przypadku niemożliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w szkole z powodu długotrwałej choroby dziecka choroba dziecka).
  • EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE – nie od dziś wiadomo, że najmłodsze dzieci ciekawi wszystko, co je otacza. Najlepszym sposobem na zaspokojenie tej ciekawości są zabawy badawcze oraz eksperymenty badawcze. I mimo iż wydają się być dla najmłodszych uczniów trudne, bo są związane z naukami ścisłymi tj. chemia, fizyka czy biologia to dają im możliwość odkrywania tego fascynującego świata przyrody i zjawisk, które w niej zachodzą. Umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez czy wyciągania wniosków z obserwacji stanie się dla nich pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Podczas przeprowadzania eksperymentów dzieci uczą się przez doświadczanie i posługują fachową terminologią, co niewątpliwie ułatwia zapamiętywanie definicji przyrodniczych w starszych klasach i wyraźnie przekłada się na wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.
  • RYTMIKA – w STO dbamy o indywidualny rozwój talentów dziecka w małych grupach! Dbamy o rozwój artystyczny- mamy profesjonalnie wyposażoną pracownię plastyczną, prowadzimy zespół wokalny i zajęcia z rytmiki. Zalety tych zajęć to w efekcie lepsza pamięć i koncentracja  Muzyka ma w naszej szkole silne działanie pedagogiczne i wpływa na sferę poznawczą- aktywizując obie półkule mózgu, przyczynia się do poprawy pamięci, zdolności uczenia się, zwiększa uwagę dzieci. pobudza do myślenia i ułatwia zapamiętywanie nowych informacji, dzięki czemu zauważamy większą swobodę komunikacji i szybszą naukę języków. W STO nauczyciele wykorzystują swoją głęboką wiedzę neurodydaktyczną w rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów, dlatego stawiamy również na integrację wokalno- instrumentalno- taneczną.
  • GIMNASTYKA KOREKCYJNA- dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia ćwiczenia, gry i zabawy realizowane podczas tych zajęć zapobiegają powstawaniu zaburzeń statyki ciała poprzez wyrównywanie deficytu ruchu oraz wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności, a z drugiej strony korygować te zaburzenia i przeciwdziałać ich utrwalaniu oraz pogłębianiu się wad. W ten sposób skutecznie zapobiegamy szkodliwości wielogodzinnego pobyt w pozycji siedzącej, ograniczającej ruch i szkodliwie oddziałującej na układ nerwowy, kostny, krążenia-  jest przyczyną wielu nieprawidłowości w zachowaniu się i rozwoju psychomotorycznym dziecka.
  • MAŁE DELFINKI- to innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego o profilu pływanie, której celem jest wdrożenie treści z wychowania fizycznego ukierunkowane na naukę pływania w klasach I-III, w tym: wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, rozwijanie zainteresowań oraz eksponowanie uzdolnień ruchowych w pływaniu, zdobycie wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiana pływania, hartowanie organizmu i zapobieganie wadom postawy.
Skip to content